Andrzej Bieniek dołączył do zespołu TFI Capital Partners

Kolejne w tym roku wzmocnienie zespołu TFI Capital Partners, zarządzającego aktywami CP FIZ – funduszu, który w 7 kwartałów komercyjnego istnienia przebił szeroki rynek akcji, w zależności od subfunduszu, aż o 46-54 pkt. proc.
Od sierpnia br. zespół zarządzających TFI Capital Partners powiększył się o Pana Andrzeja Bieńka. Dotychczas pełnił on funkcję Senior Equity Analyst w Domu Maklerskim BZ WBK, z którym był związany od roku 2012. Odpowiadał tam za przygotowywanie analiz i rekomendacji, dotyczących spółek z sektora finansowego. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. w Dziale Doradztwa Transakcyjnego Ernst&Young i Domie Inwestycyjnym Xelion. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Pozyskaliśmy do naszego zespołu kolejnego profesjonalistę, którego doświadczenie, wyczucie, wiedza i umiejętności będą budowały wartość dla inwestorów CP FIZ. Selekcja spółek, szczególnie obecnie, jest kluczowa w części portfela o charakterze absolute return – powiedział Adam Chełchowski, Prezes Zarządu TFI Capital Partners.
Od kwietnia br. do grona zarządzających w TFI Capital Partners dołączyła Pani Hanna Kędziora – jeden z najlepszych analityków polskich akcji, szczególnie z sektora małych i średnich spółek. Wcześniej pełniła funkcję Deputy Head of Research Department w Domu Maklerskim Trigon, z którym była związana od 2011 roku, a doświadczenie w zakresie analizy fundamentalnej przedsiębiorstw i transakcji kapitałowych zdobywała również m.in. w Domu Maklerskim PKO BP, Domu Inwestycyjnym BRE Banku i Domu Maklerskim Banku Handlowego.
Udowodniliśmy w trakcie pierwszych 7 kwartałów komercyjnego istnienia CP FIZ, że umiemy skutecznie zarządzać powierzoną nam gotówką. Subfundusze CP FIZ zyskały dla posiadaczy ich certyfikatów aż 27-35 proc., podczas gdy WIG – indeks szerokiego rynku GPW – spadł o 18,5 proc. To ogromny sukces całego zespołu TFI Capital Partners. Jesteśmy przekonani, że wraz z jego rozszerzaniem o kolejnych doświadczonych profesjonalistów wykorzystamy jeszcze więcej rynkowych szans na generowanie wartości dla naszych inwestorów – powiedziała Joanna Kwiatkowska, Zarządzająca Aktywami i Członek Zarządu TFI Capital Partners.