Artykuł o TFI Capital Partners S.A.
– Puls Biznesu

Fundusze zarządzane przez TFI Capital Partners – nowe możliwości inwestycji w klasę private equity

Do tej pory Inwestorzy rozważający zaangażowanie w fundusze typu private equity musieli stawać przed dylematem – wybrać atrakcyjne stopy zwrotu i brak płynności czy pozostać przy innych klasach aktywów. Okazuje się, że można zaoferować uczestniczenie w projektach private equity zachowując płynność inwestycji. TFI Capital Partners uruchomił nowy fundusz z wydzielonymi subfunduszami – CP Absolute Return i CP Private Equity.

Stworzyliśmy produkt, który pozwala zainwestować w niezwykle atrakcyjną klasę aktywów private equity, nie rezygnując jednocześnie z oczekiwanej przez niektórych inwestorów płynności – mówi Adam Chełchowski – Prezes TFI Capital Partners. Subfundusz Absolute Return będzie lokował do 30% swojego portfela w projekty private equity, umożliwiając jednocześnie umorzenie certyfikatów raz na kwartał. Naszą zdecydowaną przewagą jest połączenie kompetencji w zakresie zarządzania funduszami akcyjnymi i private equity – dodaje Joanna Kwiatkowska – zarządzająca portfelem akcji. Dlaczego uważacie, że te fundusze będą atrakcyjne dla inwestorów? – pytamy Adama Chełchowskiego.

Doświadczenie Capital Partners w inwestycjach private equity skoncentrowanych na segmencie małych i średnich spółek przynosi wysoką stopę zwrotu. Wycena certyfikatu inwestycyjnego funduszu private equity Capital Partners Investment I FIZ w okresie lipiec 2011 – wrzesień 2014 wzrosła o +232,9%. Co istotne, cały sektor private equity przynosi wysokie zyski: według danych firmy Prequin roczna stopa zwrotu za dziesięć lat (lipiec 2003 – czerwiec 2013) dla funduszy private equity wyniosła 21,7%. To dużo w porównaniu z innymi klasami aktywów w tym samym okresie: 10,8% dla WIG, czy 5,1% dla S&P500. Inwestycje private equity nie są mocno skorelowane z cyklami giełdowymi i są bardziej stabilne. Na świecie private equity to 3,5% globalnego portfela inwestycyjnego, czyli więcej niż np. rynek złota 2,7%, czy obligacji high-yield 2%. Adam Chełchowski – zwracam jednak uwagę, że efekt inwestycyjny w przypadku private equity widoczny jest dopiero w kilkuletnim horyzoncie czasowym.

Pytany o to jak zarządzane będą nowe fundusze Adam Chełchowski wyjaśnia, że zespół Capital Partners poświęca wiele pracy na budowanie wartości inwestycji, restrukturyzację, wdro- żenie innowacji, zwiększenie sprzedaży spółki lub wręcz budowę całego projektu od podstaw. Widać to na przykładzie inwestycji w spółkę GEKOPLAST S.A. W 2010r. zostały kupione jednocześnie dwa biznesy działające w tej samej branży: pierwszy to część przedsiębiorstwa nabyta od jednej z prywatyzowanych spółek, drugi to spółka prywatna. Proces inwestycyjny był skomplikowany ale dzięki fuzji dwóch spół- ek zdecydowanie obniżono koszty działalności. W niespełna trzy lata spółka z kilkuset tysięcy straty zaczęła przynosić kilkumilionowe zyski, konkuruje z największymi producentami specjalistycznych opakowań plastikowych w Europie, znacznie zwiększa moce produkcyjne, wdraża nowe produkty i pozyskuje nowych odbiorców. Zarządzanie inwestycją przez Capital Partners nie ogranicza się do nadzoru właścicielskiego i kwartalnych spotkań rady nadzorczej.

Aktywne uczestnictwo w projektach i bieżąca współpraca z menedżerami, pozwala na dokładny przegląd działalności spółki, skrupulatną kontrolę kosztów i szybką reakcję na zmiany rynkowe. Atutem TFI CP jest kilkunastoletnie doświadczenie kadry zarządzającej zarówno na rynku kapitałowym jak i na rynku private equity, co jest w realiach polskich firm zarządzających aktywami nieczęstym połączeniem i powinno przynieść przewagę w stosunku do konkurencji. Możliwości zainwestowania w projekty private equity były w Polsce do tej pory bardzo ograniczone a wierzymy, że fundusze inwestujące w tę klasę aktywów ze względu na wysokie stopy zwrotu są ciekawą propozycją inwestycyjną. Dla prawidłowej dywersyfikacji oszczędności powinny stanowić długoterminową część portfela każdego inwestora – podsumowuje Adam Chełchowski.

Puls Biznesu 31.10.2014