Fundusze TFI Capital Partners na długoterminowej ścieżce wzrostu wartości

09.01.2017 |TFI Capital Partners

Oba subfundusze CP FIZ, zarządzanego przez TFI Capital Partners, osiągnęły w okresie swojego funkcjonowania z udziałem inwestorów zewnętrznych, tj. w trakcie minionych pełnych dziewięciu kwartałów – od 30.09.2014 do 31.12.2016 – wysokie stopy zwrotu. Stało się tak przede wszystkim dzięki konsekwentnemu inwestowaniu w spółki o fundamentalnych możliwościach poprawy zysków i wysokim potencjale wzrostu. Wartość WANCI subfunduszu CP Absolute Return wzrosła w omawianym okresie o 31,74%, a WANCI subfunduszu CP Private Equity – o 39,85%. W samym roku 2016 było to odpowiednio +4,67% oraz +4,30%, a subfundusze osiągnęły dodatnie stopy zwrotu w siedmiu z dziewięciu pełnych kwartałów dotychczasowej działalności.

– Już na początku minionego roku zaznaczaliśmy, że nasz główny cel w 2016 roku to ochrona kapitału, gdyż zdawaliśmy sobie sprawę z powagi kumulacji istotnych czynników ryzyka dla rynków finansowych, zarówno w aspekcie lokalnym, jak i globalnym. Przytoczę tu chociażby kwestię ścieżki wzrostu stóp procentowych w USA i reperkusji dla rynków wschodzących, Brexit, wybory w USA czy niekorzystne zmiany legislacyjne w Polsce, m.in. dotyczące likwidacji OFE. W ciągu minionego roku byliśmy przygotowani na różne scenariusze, w tym mocno negatywne. Unikaliśmy ryzyka, chroniliśmy wypracowane zyski, a mimo to możemy pochwalić się dodatnimi stopami zwrotu i kontynuacją długoterminowej strategii budowania wartości – podkreślił Adam Chełchowski, Prezes Zarządu TFI Capital Partners.

Sytuacja na rynkach kapitałowych po wspomnianym roku zawirowań stanowi, zdaniem zarządzających CP FIZ, dobrą bazę do budowy portfela z dużym potencjałem wzrostu wartości.

– W 2017 roku mamy większy komfort budowania i rozwijania portfela inwestycyjnego oraz wypracowywania zysków dla inwestorów, gdyż rok 2016 wiele już wyjaśnił. Pomimo obserwowanego w 2016 roku lekkiego spowolnienia, oczekujemy dalszego rozwoju polskiej gospodarki, a w szczególności firm z sektora przemysłowego, eksporterów, producentów gier komputerowych i nowych technologii. Po zainwestowaniu w II półroczu 2016 roku w spółkę Orbitvu o bardzo dużym potencjale wzrostu, mamy nadal dużą pozycję gotówkową i prowadzimy już zaawansowane prace nad nowymi projektami typu private equity, z których Grupa Capital Partners jest znana od wielu lat – powiedział Prezes Chełchowski.

Jeden z projektów private equity, nad którymi prace są bardzo zaawansowane, związany jest – podobnie jak w przypadku Orbitvu – z połączeniem innowacyjnego oprzyrządowania z innowacyjnym oprogramowaniem. Warto przypomnieć, że w ostatnim tygodniu września br. fundusze zarządzane przez TFI Capital Partners weszły do grona udziałowców Orbitvu – technologicznej spółki z Tarnowskich Gór, której produkty używają m.in. eBay Fashion, Benetton, Rossmann czy Bata. Orbitvu może poszczycić się najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi na skalę światową w obszarze automatycznej fotografii produktowej. Urządzenia wykorzystywane są najszerzej w dynamicznie rosnącej branży e-commerce, dla której szybkość wykonywania zdjęć, jakość i powtarzalność są jednym z kluczowych elementów budowania przewagi konkurencyjnej. Obecnie największym rynkiem dla Orbitvu są Niemcy, a łączna sieć sprzedaży obejmuje 45 państw. Spółka skupia się obecnie na ekspansji w USA, największym rynku e-commerce na świecie.