Już ponad 100 mln PLN powierzyli inwestorzy CP FIZ

Sukcesem zakończyła się kolejna cykliczna niepubliczna emisja certyfikatów funduszu CP FIZ. TFI Capital Partners, należące do notowanej na głównym parkiecie GPW spółki Capital Partners S.A., zakończyło kolejną emisję certyfikatów CP FIZ. Inwestorzy powierzyli funduszowi w zarządzanie łącznie w ośmiu emisjach 106,6 mln zł, z czego w ramach ostatniej emisji 10,5 mln zł.

Warto zauważyć, że w pierwszych pięciu emisjach certyfikatów inwestorzy wybierali mniej więcej po połowie strategie dwóch subfunduszy CP FIZ, natomiast w emisjach z maja i sierpnia br. zdecydowana większość nowych środków trafiła do subfunduszu o charakterze private equity. W zamkniętej właśnie emisji było to blisko 60%, a nieco ponad 40% nowych środków trafiło do subfunduszu o charakterze absolutnej stopy zwrotu.

– CP Private Equity daje inwestorom dostęp do elitarnego świata inwestycji private equity na polskim rynku w obszarze małych i średnich spółek, gdzie potencjał wzrostu właściwie wyselekcjonowanych firm jest bardzo duży, a jednocześnie nie są tutaj obecne wielkie międzynarodowe fundusze private equity, przez co mamy możliwości zakupu ciekawych spółek w atrakcyjnych cenach – komentuje Adam Chełchowski, Prezes Zarządu TFI Capital Partners.

Znaczenie dla popularyzowania strategii private equity wśród polskich inwestorów mają zarówno wcześniejsze inwestycje CP FIZ w tym obszarze, jak i ogłoszony pod koniec września br. zakup udziałów spółki Orbitvu (technologiczny lider zautomatyzowanej fotografii produktowej), a także wysokie stopy zwrotu subfunduszu CP Private Equity, które są efektem pracy zespołu Capital Partners nad wdrożeniem właściwej strategii w spółkach, na które ma operacyjnie wpływ.

– Inwestorzy mogli zobaczyć pełen cykl inwestycyjny, od założenia spółki, aż po wyjście z niej, w przypadku Grupy Duon, która w tym roku zmieniła właściciela, przynosząc posiadaczom certyfikatów CP FIZ solidne zyski. Widać nasz wkład w dynamiczny rozwój Symbio, producenta żywności ekologicznej czy giełdowego Gekoplastu, lidera produkcji płyt polipropylenowych. Mamy także gotówkę na realizację nowych projektów – dodaje Prezes Chełchowski.

CP FIZ, którego certyfikaty dostępne są dla zewnętrznych inwestorów, od swojego utworzenia, czyli w okresie 4Q 2014 – 3Q 2016, istotnie zwiększył wartość certyfikatów inwestycyjnych. Subfundusz CP Private Equity zanotował stopę zwrotu +42,4%, a CP Absolute Return +34,3%, podczas gdy WIG, indeks szerokiego rynku GPW, spadł o 14,2%. Wyniki CP FIZ przebiły zatem WIG aż o ponad 48-56 pkt. proc. w okresie minionych ośmiu kwartałów.

– Obecnie inwestorzy świadomie poszukują indywidualnych rozwiązań, które dają możliwość ochrony kapitału w okresie rynkowych spadków, ale są także zdolne do generowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu w długim terminie. Takie właśnie są założenia subfunduszu CP Absolute Return, który dopuszcza inwestowanie zarówno w spółki notowane, jak i niepubliczne w jednym portfelu. Inwestując w spółki publiczne, zarządzający stosują rygorystyczną selekcję i nabywają akcje firm, które kupiliby zgodnie ze strategią private equity, gdyby była taka możliwość. Istotnym kryterium jest to, czy w spółce jest zarząd zdolny skutecznie realizować przyjętą strategię działania i konsekwentnie zwiększać wartość przedsiębiorstwa. Jest to zgodne z zasadą strategii absolute return „Inwestujemy w wartość”. Analogiczna zasada stosowana przy zarzadzaniu strategią private equity brzmi „Tworzymy wartość” – podkreśla Joanna Kwiatkowska, Zarządzająca Aktywami oraz Członek Zarządu TFI Capital Partners.

– Połączenie tych dwóch strategii w portfelu jednego subfunduszu stanowi rozwiązanie unikatowe, które daje znakomite efekty w postaci ponadprzeciętnych wyników inwestycyjnych od momentu rozpoczęcia zarządzania funduszem CP FIZ przez TFI Capital Partners – dodaje Joanna Kwiatkowska.

 

WWW.ANALIZY.PL (2016-12-01 00:00:00)

analizy.pl/fundusze/wiadomosci/21294/juz-ponad-100-mln-pln-powierzyli-inwestorzy-cp-fiz.htm