Nowy subfundusz w ofercie TFI Capital Partners

TFI CAPITAL PARTNERS URUCHAMIA KOLEJNY FUNDUSZ

WWW.ANALIZY.PL (2017-02-21) – TFI Capital Partners, należące do notowanej na głównym parkiecie GPW spółki Capital Partners S.A. uruchomiło trzeci subfundusz CP FIZ – CP Balanced Equity. W zamkniętej właśnie cyklicznej emisji certyfikatów CP FIZ około 65% wpłat inwestorów trafiło do nowego subfunduszu.

„Stworzyliśmy CP Balanced Equity w odpowiedzi na oczekiwania licznej grupy inwestorów, chcących rozpocząć inwestowanie zgodnie ze strategią private equity. Inwestycje w fundusze private equity są na świecie popularną formą dywersyfikacji portfela, tymczasem w Polsce certyfikaty funduszy o takim profilu są dostępne dopiero od niedawna” – komentuje Adam Chełchowski, prezes zarządu TFI Capital Partners.

Jak mówi prezes Chełchowski, widoczne jest coraz większe zainteresowanie inwestorów strategiami private equity, ale równolegle są coraz większe oczekiwania co do wyższej płynności inwestycji już na jej starcie. Jak czytamy w komunikacie TFI, nowy fundusz towarzystwa ma pozwolić na częściowe wychodzenie z inwestycji wcześniej niż po standardowych kilku latach.

CP Balanced Equity wykupi certyfikaty trzy razy w roku – na koniec marca, czerwca i września – do wysokości płynnych aktywów netto na koniec kwartału, w którym przypada odkup, z tym że odkup certyfikatów o wartości ponad 10% aktywów netto subfunduszu CP Balanced Equity w skali roku musi zatwierdzić TFI.

Fundusz będzie realizował strategię, zgodnie z którą do 100% środków zaangażowanych będzie w projekty private equity w obszarze małych i średnich spółek.

ZESPÓŁ ANALIZ, WWW.ANALIZY.PL (2017-02-21 00:00:00)
analizy.pl/fundusze/wiadomosci/21698/tfi-capital-partners-uruchamia-kolejny-fundusz.html