Raport KMPG nt. rynku private equity w Polsce

Zachęcamy do lektury nowego raportu firmy KMPG. Jest to druga edycja raportu KPMG na temat funkcjonowania funduszy private equity (PE) na polskim rynku. Celem raportu jest pokazanie rzetelnego obrazu sytuacji na polskim rynku PE oraz trendów, które będą wpływać na jego rozwój w najbliższych latach. Raport bazuje m.in. na analizie danych wtórnych publikowanych przez Eurostat, Komisję Europejską, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Europejskie Stowarzyszenie Private Equity & Venture Capital (EVCA), analizie blisko 180 spółek portfelowych nalężących do ponad 30 funduszy PE w Polsce oraz na badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród 26 funduszy działających na polskim rynku. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w okresie od lutego do kwietnia 2016 r. Raport powstał we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych PSIK.

Raport zawiera studium przypadku inwestycji Gekoplast – spółki portfelowej TFI Capital Partners, strona 38.

Raport jest dostępny pod adresem:
https://home.kpmg.com/pl/pl/home/insights/2016/06/rynek-private-equity-w-polsce-2016-trendy-i-szanse-rozwoju.html