Rosną napływy do CP FIZ

TFI Capital Partners z sukcesem zamknęło kolejną cykliczną niepubliczną emisję certyfikatów nowego funduszu CP FIZ, któremu inwestorzy powierzyli już blisko 70 mln zł.

TFI Capital Partners, należące do notowanej na Rynku Głównym GPW spółki Capital Partners SA, zakończyło emisję certyfikatów CP FIZ. Inwestorzy powierzyli funduszowi w zarządzanie łącznie w sześciu pierwszych emisjach 69,8 mln zł, z czego w ramach ostatniej emisji – 11,4 mln zł. To więcej niż w poprzedniej, zakończonej w listopadzie zeszłego roku.

Jesteśmy zadowoleni z zakończonej właśnie emisji. Cieszymy się, że wielu nowych inwestorów zauważyło, iż właściwa selekcja spółek oraz – w przypadku inwestycji private equity – praca naszego zespołu nad wdrożeniem właściwej strategii prowadzą do generowania wzrostu, który jest zadowalający nawet w okresie gorszej koniunktury na rynkach finansowychkomentuje Adam Chełchowski, Prezes Zarządu TFI Capital Partners.

CP FIZ, którego certyfikaty dostępne są dla szerokiego grona zewnętrznych inwestorów, jest w ścisłej czołówce najlepszych funduszy. W trakcie pierwszych pięciu kwartałów komercyjnego istnienia (4Q2014-4Q2015) subfundusz CP Private Equity zanotował stopę zwrotu +34,1%, a CP Absolute Return +25,9%, podczas gdy WIG, indeks szerokiego rynku GPW, spadł o 15,3%. Wyniki CP FIZ przebiły zatem WIG o aż 41-49 pkt. proc.

Obecnie inwestorzy powinni szukać indywidualnych rozwiązań, które potrafią chronić kapitał podczas rynkowych spadków, ale posiadają także udowodnioną historycznie zdolność generowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu w długim terminie. W 2015 roku udało nam się nie tylko ochronić kapitał przed zawirowaniami rynkowymi, ale również osiągnąć najwyższe stopy zwrotu wśród polskich funduszymówi Joanna Kwiatkowska, Zarządzająca Aktywami oraz Członek Zarządu TFI Capital Partners.

Sytuacja rynkowa w bieżącym roku również powoduje, że naszym priorytetem jest ochrona kapitału. Uważamy jednak, że ze względu na atrakcyjne wyceny spółek ten rok dostarczy nam wiele możliwości dokonania dobrych inwestycji, zarówno w ramach strategii private equity, jak i na giełdzie, w ramach strategii absolute returndodaje Joanna Kwiatkowska.