Stanisław Markowski dołączył do zespołu TFI Capital Partners

To już trzecie w tym roku istotne wzmocnienie zespołu TFI Capital Partners, zarządzającego aktywami CP FIZ – funduszu, który w 7 kwartałów komercyjnego istnienia przebił szeroki rynek akcji, w zależności od subfunduszu, aż o 46-54 pkt. proc.

Zespół TFI Capital Partners powiększył się właśnie o Pana Stanisława Markowskiego, który objął funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży. To menedżer z 25-letnim doświadczeniem na rynku finansowym, zdobytym zarówno w Polsce, jak również za granicą. Karierę zawodową rozpoczął w Polsce, pracując w bankach i firmach związanych z rynkiem finansowym, m.in. w Bank Creditanstalt Polska i AIG Polska TU. Następnie piastował funkcje dyrektorskie w renomowanych instytucjach na polskim rynku – Credit Suisse AM, Bank Sal. Oppenheim, AXA TFI i Nordea Polska TUnŻ. W ostatnich czterech latach Pan Stanisław Markowski pracował dla instytucji finansowych w Londynie (Vanquis Bank, Collinson Group), gdzie zdobył dodatkowe doświadczenie w zakresie działalności operacyjnej i outsourcingu.

– Dołączyłem do świetnego zespołu, jaki tworzy TFI Capital Partners. Tym samym powróciłem na polski rynek funduszy inwestycyjnych z ciekawymi doświadczeniami i wieloma pomysłami – powiedział Stanisław Markowski, Dyrektor ds. Sprzedaży w TFI Capital Partners.

– Realizujemy dla naszych inwestorów długoterminowo bardzo wysokie stopy zwrotu bez względu na warunki rynkowe. Zachowujemy elitarność naszych certyfikatów inwestycyjnych, ale jednocześnie jesteśmy przygotowani na absorpcję wzmożonych napływów do funduszy. Silny zespół zarządzających i unikatowa filozofia inwestowania, oparta fundamentalnie na myśleniu według strategii private equity, są naszym zdecydowanym wyróżnikiem – powiedział Adam Chełchowski, Prezes Zarządu TFI Capital Partners.

Warto zauważyć, że od sierpnia br. zespół zarządzających TFI Capital Partners powiększył się o Pana Andrzeja Bieńka. Wcześniej pełnił on funkcję Senior Equity Analyst w Domu Maklerskim BZ WBK, z którym był związany od roku 2012. Odpowiadał tam za przygotowywanie analiz i rekomendacji, dotyczących spółek z sektora finansowego. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. w Dziale Doradztwa Transakcyjnego Ernst&Young i Domie Inwestycyjnym Xelion.

Od kwietnia br. do grona zarządzających w TFI Capital Partners dołączyła natomiast Pani Hanna Kędziora – jeden z najlepszych analityków polskich akcji, szczególnie z sektora małych i średnich spółek. Wcześniej pełniła funkcję Deputy Head of Research Department w Domu Maklerskim Trigon, z którym była związana od 2011 roku, a doświadczenie w zakresie analizy fundamentalnej przedsiębiorstw i transakcji kapitałowych zdobywała również m.in. w Domu Maklerskim PKO BP, Domu Inwestycyjnym BRE Banku i Domu Maklerskim Banku Handlowego.

– Udowodniliśmy w trakcie pierwszych 7 kwartałów komercyjnego istnienia CP FIZ, że umiemy skutecznie zarządzać powierzoną nam gotówką. Subfundusze CP FIZ zyskały dla posiadaczy ich certyfikatów aż 27-35 proc., podczas gdy WIG – indeks szerokiego rynku GPW – spadł o 18,5 proc. To ogromny sukces całego zespołu TFI Capital Partners. Jesteśmy przekonani, że wraz z jego rozszerzaniem o kolejnych doświadczonych profesjonalistów wykorzystamy jeszcze więcej rynkowych szans powiedziała Joanna Kwiatkowska, Zarządzająca Aktywami i Członek Zarządu TFI Capital Partners.