TFI Capital Partners w finale konkursu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych

W finałowej czwórce konkursu Nagrody Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK) w kategorii „Wyjście private equity” znalazło się TFI Capital Partners, uhonorowane za transakcję wyjścia ze spółki Gekoplast. Pozostałe najlepiej ocenione transakcje zostały przeprowadzone przez Enterprise Investors (Dino) – finalny zwycięzca konkursu w tej kategorii, Resource Partners (Grupa Delicpol) oraz Mid Europa Partners (Żabka).
– Gekoplast jest dobrym przykładem na prześledzenie wszystkich faz procesu inwestycji typu private equity. Co więcej, był to niezwykle ciekawy projekt pod względem biznesowym, który jednocześnie przyniósł wysoką stopę zwrotu. W ramach funduszu pomnożyliśmy zainwestowane środki ponad 5 razy z IRR 27,5% – komentuje Adam Chełchowski, Prezes Zarządu TFI Capital Partners i przewodniczący Rady Nadzorczej Gekoplast w całym 7-letnim okresie inwestycji.
 

IMG_6866 bez tla LR

 
– Cieszymy się, że nasza transakcja znalazła się wśród czterech wyróżnionych przez jury związane z rynkiem private equity, szczególnie, że pozostali laureaci to znani liderzy branży zarządzający środkami inwestorów spoza Polski – dodaje Adam Chełchowski.
Konkurs Nagrody PSIK ma na celu uhonorowanie zarządzających funduszami private equity/venture capital oraz firm doradczych, banków i kancelarii prawnych za ich osiągnięcia na polskim rynku private equity/venture capital. Konkurs, począwszy od pierwszej edycji w 2018 roku, promuje najwyższe standardy profesjonalne w branży private equity/venture capital oraz wkład inwestorów PE/VC w rozwój polskich spółek. Kandydaci do Nagród PSIK zostali wskazani przez członków PSIK. O wyborze finalistów w dziesięciu kategoriach zdecydowało niezależne jury, w którego skład weszli przedstawiciele PSIK, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), dwóch uznanych firm konsultingowych (KPMG i Bain&Company), dużego banku (mBank) oraz szwajcarskiego podmiotu z branży private equity (Alpha Associates). Laureaci w poszczególnych kategoriach zostali wyłonieni w drodze głosowania środowiska zrzeszonego w PSIK (więcej informacji: nagrodypsik.pl).
Inwestycja TFI Capital Partners (TFI CP) na rynku produkcji płyt z polipropylenu (szeroko pojęta branża opakowaniowa, przetwórstwo tworzyw sztucznych) rozpoczęła się w 2010 roku, kiedy doszło do przejęcia dwóch konkurentów z tego rynku, a zakończyła się w styczniu 2018 roku, kiedy nastąpiło końcowe rozliczenie wezwania na akcje Gekoplastu, jakie ogłosiła włoska grupa Karton – największy podmiot z branży w Europie. Warto zauważyć, że Gekoplast po głębokiej restrukturyzacji pod skrzydłami TFI CP wyrósł na lidera w regionie CEE i wszedł do grona pięciu największych podmiotów z branży w skali europejskiej. Uruchamiając produkcję przekładek transportowych (layer-pads) znalazł się również w gronie firm najbardziej zaawansowanych technologicznie.
Łączne wydatki Capital Partners Investment I FIZ, funduszu zarządzanego przez TFI CP, związane z Gekoplastem miały wartość 15 mln PLN. Łączne wpływy, jakie trafiły do funduszu, to natomiast 80 mln PLN, z czego 66,3 mln PLN w ramach odpowiedzi na ofertę grupy Karton. Fundusz zarobił więc na tej transakcji 430% przy średniorocznej stopie zwrotu (IRR) na poziomie 27,5%. Imponującymi zyskami mogą pochwalić się również inwestorzy giełdowi, którzy wzięli udział w IPO. Kupując akcje Gekoplastu w grudniu 2014 roku po 8,8 PLN, a sprzedając po trzech latach w wezwaniu ogłoszonym przez grupę Karton po 15,31 PLN za akcję, zainkasowali wraz z wypłaconymi dywidendami (1,4 PLN/akcja) blisko 90% zarobku. W tym samym czasie szeroki rynek akcji na GPW (indeks WIG) wzrósł o około 30%.