Wzmocniony zarząd TFI Capital Partners

Grupa Capital Partners zmianami osobowymi w organach statutowych podkreśla skupienie na inwestycjach prowadzonych w ramach funduszy zarządzanych przez TFI Capital Partners. Zarząd TFI powiększył się o Pawła Balę, założyciela i prezesa zarządu Capital Partners SA oraz Konrada Korobowicza, dotychczasowego wiceprezesa zarządu Capital Partners SA. W rezultacie w skład zarządu TFI Capital Partners wchodzą obecnie następujące osoby: (1) Adam Chełchowski – Prezes Zarządu/CEO, kierujący pracami zarządu i zarządzający w obszarze private equity, (2) Paweł Bala – obszar inwestycji „distressed and special situations” w ramach strategii private equity, (3) Konrad Korobowicz – obszar inwestycji „growth” w ramach strategii private equity (4) Joanna Kwiatkowska – obszar inwestycji giełdowych w ramach strategii absolute return, (5) Damian Czarnecki – dyrektor finansowy oraz obszar compliance.
Wejście najlepszych managerów Capital Partners S.A. do zarządu naszego TFI, to kolejny, konsekwentny krok w we wprowadzanych od 2014 roku zmianach w strukturze grupy. Capital Partners S.A inwestuje dzisiaj poprzez fundusze zarządzane przez TFI Capital Partners S.A. W interesie zarówno akcjonariuszy Capital Partners jak i wszystkich nabywców certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez TFI leży koncentracja kompetencji managerów grupy w zarządzie TFI – podkreśla Adam Chełchowski, Prezes Zarządu TFI Capital Partners S.A.
Jednocześnie Konrada Korobowicza i Pawła Balę jako dotychczasowych członków rady nadzorczej TFI Capital Partners zastąpią doświadczeni menedżerowie rynku kapitałowego Katarzyna Perzak i Jacek Jaszczołt, którzy zasiadają również w radzie nadzorczej Capital Partners SA.

W ramach TFI Capital Partners funkcjonują dwa fundusze zamknięte – Capital Partners Investment I FIZ (CP I FIZ) oraz Capital Partners FIZ (CP FIZ). Pierwszy z funduszy skupiał „stare” inwestycje Grupy Capital Partners (m.in. zakończone w latach 2017-18 inwestycje w spółki Duon, Monetia czy Gekoplast) a obecnie jest zarówno bezpośrednim inwestorem w CP FIZ (subfunduszu CP Private Equity) i pozostałe aktywa inwestuje wspólnie z CP FIZ w te same projekty. Wszystkie certyfikaty CP I FIZ posiada Capital Partners SA. Z kolei powstały w 2014 roku CP FIZ to fundusz otwarty również na zewnętrznych inwestorów, do których kierowane są regularne emisje certyfikatów inwestycyjnych. W jego ramach działają trzy subfundusze – CP Private Equity, CP Balanced Equity oraz CP Absolute Return. Obecnie w ramach portfela private equity TFI Capital Partners warto wymienić m.in. światowego lidera technologii zautomatyzowanej fotografii produktowej Orbitvu, oferującą innowacyjny kasoterminal firmę iPOS czy producenta wysokiej jakości okien – krakowski Ekoplast. Z kolei w ramach inwestycji typu „distressed and special situations” należy wymienić sieć supermarketów Piotr i Paweł – to najnowsza istotna inwestycja funduszy TFI Capital Partners (luty 2018).

Ostatnią zakończoną inwestycją TFI Capital Partners S.A. jest Gekoplast (styczeń 2018) ze stopą zwrotu 430% i IRR 27,5%.