Zasłużone laury za wyśmienite wyniki

 

Miło nam poinformować, że w dniu 10 marca 2016 r. subfundusz CP Absolute Return został zdobywcą Złotego Portfela przyznawanego przez Gazetę Giełdy Parkiet w dwóch kategoriach:

„Najlepszy wynik wśród funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego” oraz

„Najlepszy fundusz absolutnej stopy zwrotu”.

Obie strategie inwestycyjne private equity i absolute return, zgodnie z którymi inwestujemy są skoncentrowane na długim horyzoncie inwestycyjnym i generowaniu zysków na bazie wzrostu wartości spółek a nie trendach rynkowych.

Cieszymy się, że takie podejście po raz kolejny zaprocentowało wysoką dodatnią stopą zwrotu, również w rocznym horyzoncie a nasz wynik za 2015 rok okazał si​ę najlepszy wśród wszystkich polskich funduszy.

Tak dobre wyniki są możliwe do osiągnięcia jedynie w przypadku pracy zgranego zespołu zarządzającego, łączącego uzupełniające się kompetencje z kilku obszarów. Na stopę zwrotu miały istotny wpływ obie strategie, dobre pozycjonowane sektorowe portfela, oraz właściwa selekcja spółek.

Nasze cele na rok 2016 się nie zmieniają – chcemy osiągną dodatnią stopę zwrotu bez względu na to co się będzie działo na rynku kapitałowym.  Widzimy jednak sporo zagrożeń, które wpływają na naszą strategię na 2016 – m.in. problemy emerging markets, ryzyko ustawy frankowej, dalszy demontaż OFE – stąd w bieżącym roku kluczowa jest dla nas ochrona kapitału. Utrzymujemy istotny udział gotówki w portfelu, aby mieć możliwość zrealizowania projektów private equity, które w długim terminie pozwolą znacząco zwiększyć stopę zwrotu – komentuje odebranie nagrody Adam Chełchowski, Prezes TFI.

 

IMG_6866 bez tla LR

 

Link do artykułu:
http://www.parkiet.com/artykul/1360007,1465708–Parkiet–uhonorowal-elite-rynku-kapitalowego.html