Konferencja TFI Capital Partners

Konferencja TFI Capital Partners na temat inwestycji absolute return i private equity

PANDL.PL (2017-04-20)

6 kwietnia bieżącego roku odbyła się konferencja TFI Capital Partners na temat inwestycji absolute return oraz private equtiy dla inwestorów CP FIZ, podsumowująca wyniki funduszy. Podczas konferencji zaprezentowano również dane o wynikach funduszy private equity na świecie, strategii inwestycyjnej TFI Capital Partners oraz wybrane spółki z portfela CP FIZ, zarówno inwestycje o profilu private equity, jak i absolute return.

Gośćmi specjalnymi na konferencji byli Rolf P. Frehner, kierujący Radą Doradczą TFI Capital Partners oraz zarząd spółki portfelowej CP FIZ – Symbio Polska.

Rolf P. Frehner jest Dyrektorem Zarządzającym w Vontobel – szwajcarskiej instytucji bankowości prywatnej oraz inwestycyjnej, a także asset management o wartości aktywów powierzonych przez klientów przekraczającej 155 mld CHF. Wcześniej pracował m.in. w takich instytucjach, jak Credit Suisse, Winterthur, RBS Couts, Sal. Oppenheim i Deutsche Bank. Pan Frehner przedstawił kontekst międzynarodowy i zalety długoterminowego inwestowania na rynku private equity w stosunku do głównych rynków akcyjnych. Zachęcił też do zainwestowania czasu w poznanie tej klasy aktywów, aby móc czerpać z niej zyski w długim terminie.

Adam Chełchowski, Prezes Zarządu TFI Capital Partners, opowiedział o filozofii inwestycyjnej TFI Capital Partners i wzrostach wartości certyfikatów CP FIZ .

Warto przypomnieć, że w ciągu pierwszych pełnych dziesięciu kwartałów działalności CP Private Equity i CP Absolute Return (4Q 2014 – 1Q 2017) ich stopy zwrotu to odpowiednio 48,5% oraz 38,8%. Dla porównania WIG – indeks szerokiego rynku akcji na warszawskiej GPW – zyskał w tym czasie jedynie 5,5%.

– Co więcej, na dziesięć kwartałów istnienia CP FIZ aż w ośmiu kwartałach zanotowaliśmy dodatnie stopy zwrotu. To bardzo korzystna statystyka. Potrafimy generować wartość także w dłuższym terminie, co pokazuje nasz „stary” fundusz Capital Partners Investment I FIZ, który od 2011 roku pomnożył zainwestowany kapitał ponad czterokrotnie – podkreślił Adam Chełchowski.

Aby umożliwić inwestorom lepsze zrozumienie przesłanek, którymi kieruje się TFI Capital Partners, dobierając spółki do portfela funduszu, w kolejnej części konferencji omówiono bliżej łącznie sześć przykładowych inwestycji z portfela CP FIZ: trzy spółki o profilu private equity i trzy o profilu absolute return.

Inwestycje private equity CP FIZ przedstawił Konrad Korobowicz, Wiceprezes Zarządu Capital Partners, spółki-matki TFI Capital Partners. W swoim wystąpieniu mówił o genezie i potencjale inwestycji w wiodącego jakościowo na skalę światową producenta zautomatyzowanych urządzeń do fotografii produktowej (Orbitvu), jak również o najnowszej inwestycji private equity CP FIZ – spółce iPOS, która wprowadziła na rynek innowacyjne urządzenie fiskalne w postaci kasoterminala, będącego niezwykle atrakcyjną propozycją dla sektora małych i średnich firm handlowych oraz usługowych.

Kolejną inwestycję private equity CP FIZ – producenta żywności ekologicznej Symbio Polska – przedstawili członkowie zarządu tej spółki, Panowie Bartosz Deptuła i Zbigniew Kozłowski. Prezentacja była skupiona na strategii ekspansji geograficznej i produktowej spółki, jej historii i wypracowanych przewagach konkurencyjnych, jak również potencjale wzrostu polskiego rynku żywności ekologicznej.

Joanna Kwiatkowska, Członek Zarządu TFI Capital Partners oraz Zarządzająca Aktywami CP FIZ omówiła inwestycje portfela absolute return. Jako przykłady inwestycji giełdowych o profilu absolute return zostały przedstawione spółki Alior Bank, Vigo System i 11 bit studios. Dla każdej z tych spółek zostały omówione czynniki, które umożliwiają im osiąganie istotnego wzrostu wartości, niezależnie od trendów na rynku akcji, a więc spełnianie podstawowego kryterium dla inwestycji o tym profilu.

– Do portfela absolute return co do zasady kupujemy akcje spółek, które w innych okolicznościach kupilibyśmy w ramach inwestycji private equity, gdyby było to możliwe – powiedziała Joanna Kwiatkowska.

O profilu płynnościowym certyfikatów poszczególnych subfunduszy CP FIZ, wynikającym z maksymalnego limitu na inwestycje o ograniczonej płynności, w tym w szczególności nienotowane na giełdach, szczegółowo opowiedział
Stanisław Markowski, Dyrektor Sprzedaży TFI Capital Partners.

Po zakończeniu prezentacji zarządzający odpowiadali na pytania inwestorów w bezpośredniej rozmowie. Uczestnicy konferencji podkreślali, że taka forma komunikacji inwestycyjnej jest dla nich cenna i stanowi obok osiąganych wyników CP FIZ o wyjątkowości usługi oferowanej przez TFI Capital Partners.

http://pandl.pl/aktualnosc/items/capital-partners-5885.html