Welcome to the Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. website

O spółce

Naszą misją jest pomnażanie kapitałów powierzonych nam przez inwestorów i razem z nimi środków właścicieli oraz pracowników firmy, a także osiąganie w długim terminie dodatnich stóp zwrotu, niezależnie od bieżących warunków rynkowych.

Unikatowa strategia inwestycyjna, którą z powodzeniem realizujemy opiera się na dwóch filarach – Private equity oraz Absolute return. Wzrost wartości inwestycji osiągamy dzięki wzrostowi wartości spółek kupowanych do portfela, zarówno dopuszczonych do publicznego obrotu, jak i niepublicznych.

Zespół TFI Capital Partners S.A. tworzą osoby z długoletnim doświadczeniem inwestycyjnym popartym licznymi sukcesami rynkowymi. Na rynku private equity i na rynku giełdowym działamy od kilkunastu lat, a nasze podejście do inwestycji jest zawsze aktywne i poparte zdobytą wcześniej wiedzą finansową i biznesową.

 

Zobacz prezentację i dowiedz się więcej

Fundusz CP FIZ – Subfundusz CP Absolute Return

 • Portfel funduszu składa się zarówno z inwestycji private equity jak i absolute return w zależności od możliwości pozyskania do portfela spółek spełniających kryteria inwestycyjne oraz ich relatywnej waluacji
 • Maksymalnie 30% aktywów w inwestycjach private equity
 • Niski poziom dywersyfikacji – około 20 spółek w portfelu
 • Podejście oparte na analizie fundamentalnej spółek, możliwościach poprawy ich przychodów i zysków
 • Zespół złożony z doświadczonych zarządzających funduszami akcji jak i inwestycjami private equity
 • Po osiągnięciu 250 mln PLN aktywów fundusz zamknięty dla nowych inwestorów
Wiecej
134,65 PLN

Valuation date: 2017-06-30

-

The performance represented is historical. The past performance should not be treated as a guarantee of future results.

rate of return


3m

-

6m

-

12m

-

YTD

-

since inception

-

Rate of return was calculated as change of Net Asset Value per Investment Certificate

Wartość Aktywów Netto na dzień 30.06.2017 wynosi 52.137.728,60 PLN

Fundusz CP FIZ – Subfundusz CP Private Equity

 •  Portfel funduszu składa się zarówno z inwestycji private equity jak i absolute return w zależności od możliwości pozyskania do portfela spółek spełniających kryteria inwestycyjne oraz ich relatywnej waluacji
 • Do 100% aktywów w inwestycjach private equity
 • Niski poziom dywersyfikacji:  do 6-12 projektów private equity w portfelu
 • Koncentracja na małych i średnich spółkach
 • Po osiągnięciu 250 mln PLN aktywów fundusz zamknięty dla nowych inwestorów
Wiecej
144.68 PLN

Valuation date: 2017-06-30

-

The performance represented is historical. The past performance should not be treated as a guarantee of future results.

rate of return


3m

-

6m

-

12m

-

YTD

-

since inception

-

Rate of return was calculated as change of Net Asset Value per Investment Certificate

Wartość Aktywów Netto na dzień 30.06.2017 wynosi 72.008.070,03 PLN

Fundusz CP FIZ – Subfundusz CP Balanced Equity

 •  Portfel funduszu składa się zarówno z inwestycji private equity jak i absolute return w zależności od możliwości pozyskania do portfela spółek spełniających kryteria inwestycyjne oraz ich relatywnej waluacji
 • Do 100% aktywów w inwestycjach private equity
 • Niski poziom dywersyfikacji:  do 6-12 projektów private equity w portfelu
 • Koncentracja na małych i średnich spółkach
 • Po osiągnięciu 250 mln PLN aktywów fundusz zamknięty dla nowych inwestorów
Wiecej
100,32 PLN

Valuation date: 2017-06-30

-

The performance represented is historical. The past performance should not be treated as a guarantee of future results.

rate of return


3m

-

6m

-

12m

-

YTD*

-

since inception

-

*Stopa zwrotu wyliczona w oparciu o zmiany Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANCI) w okresie od 15.02.2017 do 30.06.2017

Wartość Aktywów Netto na dzień 30.06.2017 wynosi 6.636.368,71 PLN

Fundusz Capital Partners Investment I FIZ

 
 • Portfel złożony wyłącznie z inwestycji private equity
 • Koncentracja działalności na małych i średnich spółkach na rynku polskim
 • Zespół doświadczonych zarządzających funduszami akcji, jak i inwestycjami private equity
 • Fundusz nie prowadzi aktualnie emisji certyfikatów inwestycyjnych
 • W dniu 22.07.2011 r. nastąpiła istotna zmiana polityki inwestycyjnej funduszu na obecnie realizowaną. W związku z tym wyniki inwestycyjne podajemy od tej daty
450,96 PLN

Valuation date: 2017-06-30

-

The performance represented is historical. The past performance should not be treated as a guarantee of future results.

rate of return


3m

-

6m

-

12m

-

YTD

-

since inception

-

Rate of return was calculated as change of Net Asset Value per Investment Certificate

Wartość Aktywów Netto na dzień 30.06.2017 wynosi 102.200.116,76 PLN

News

Team

Kontakt

Dane teleadresowe

Siedziba i adres

ul.Królewska 16,
00-103 Warszawa
Dane kontaktowe

Email biurotfi@c-p. pl
Telefon + 48 22 330 69 00
Fax + 48 22 330 69 01

Organizational chartCorporate GovernanceRemuneration policyDisclaimerComplaints Procedure
Please fill in the contact form

*Podając swoje dane i klikając przycisk „wyślij”, zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie swoich danych osobowych i na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez TFI Capital Partners SA (dane spółki znajdują się poniżej). Administratorem danych jest TFI Capital Partners. Przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz oświadcza, że został/a poinformowany/a, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia danych ze zbioru.

How to invest

If you are interested in our Funds, please fill in the form below. We will contact you shortly.

*Podając swoje dane i klikając przycisk „wyślij”, zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie swoich danych osobowych i na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez TFI Capital Partners SA. Administratorem danych jest TFI Capital Partners. Przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz oświadcza, że został/a poinformowany/a, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia danych ze zbioru.

Zwiń